Wechat . xjatrsa

全站搜索

Монгол улсын эмэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийн түүх

分类:Infertility 子宫肌瘤 秒懂安太 170 0

Би Монгол улсын Баянхонгор аймгийн Баянхошуу гэдэг нутагт амьдрал орж ирсэн. Тамхины эмнэлэг дээр хамгийн сүүлд маточных фибромы удаан хугацаанд үзүүлэгдсэнээр орхих эрхгүй байгаа тул зарим удаан тасралтгүй хандуулж өгсөн. Тус тасралтгүй зүйл бол Бээжин Энэрэнхүү гэдэг Монголд эрүүл мэндийн шинжилгээний эмнэлэгт хандж дууссан. Тамулгар Бээжин Энэрэнхүүн дугаарт холбогдох аргаараа түргэн шуурхай хийж амьдралд амжилт авсан гэж мэдэх боломжтой байлаа.

маточных фибромы,маточных фибромыг хадгалах хурууны зөвлөгөө,микро хэмжээний операци,Чэн Фэн Лин

视频链接:https://pan.baidu.com/s/1HgnbV8OqIr3MQ9yZGFyZLw
提取码:fqju
–来自百度网盘超级会员V4的分享

Би Бээжин Энэрэнхүү эмнэлэгт 30-аас дээш маточных фибромы хасаад микро хэмжээний операцийг хийлээ. Операцийн үед нэг удаагийн арван цаг хугацаа авч байгаа боловч тэр амжилттай тул би мөн энэ нь гол дуу магадлал болсон. Би эдгээр амьдралд туслах боломжтой Чэн Фэн Лин, Ян Жан и Лю Шэн гэсэн мэргэжилтэй хүмүүстэй ярилцаж, маш их үүргэлжилсэн гэж мэдээд байна.

Би Чэн Фэн Лин, Ян Жан болон Лю Шэн мэргэ

标签:маточных фибромыматочных фибромыг хадгалах хурууны зөвлөгөөмикро хэмжээний операциЧэн Фэн Лин 上一篇: 下一篇:

您好!请登录

点击取消回复
    展开了解更多
    X 微信
    免费预约表

    loading...